Smutek zaliczył w drodze powrotnej kontrolę policyjną. Było nawet milo, żeby nie powiedzieć bardzo :)

zlombol akcja 001
zlombol akcja 002
zlombol akcja 003
zlombol akcja 004
zlombol akcja 005
zlombol akcja 006
zlombol akcja 007
zlombol akcja 008