Nasza jest cudowna, bo informacja o 1͟ ͟2͟0͟1͟ ͟4͟5͟7͟,͟ ͟7͟8͟ ͟P͟L͟N͟ *na koncie rozpromieniła nasz dzień

* wciąż czekamy na wyniki zbiórki z 1%, także będzie tego więcej

Podziękowania 1

Podziękowania 2

Podziękowania 3

Podziękowania 4

zlombol akcja 001
zlombol akcja 002
zlombol akcja 003
zlombol akcja 004
zlombol akcja 005
zlombol akcja 006
zlombol akcja 007
zlombol akcja 008