onieważ zespół techniczny ma problem z integracją autorskiego programu z systemem bankowym.
*nie ograniczymy ilości teamów

zlombol akcja 001
zlombol akcja 002
zlombol akcja 003
zlombol akcja 004
zlombol akcja 005
zlombol akcja 006
zlombol akcja 007
zlombol akcja 008