PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Więcej
2020/02/24 12:47 #51694 przez Skodzitsu

Skodzitsu odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Ma ktoś oficjalne potwierdzenie tej informacji? Że zniesiono wizy, a nie tylko opłatę wizową?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/02/24 18:01 #51700 przez Wirtualni

Wirtualni odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Zniesione zostały opłaty za e-visa'y, a nie za wizy jako takie. Natomiast obowiązek posiadania wizy elektronicznej jest nadal: www.evisa.gov.tr/pl/info/
Podziękowali: Skodzitsu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/02/26 19:34 #51714 przez Aro

Aro odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Podziękowali: POGANIACZE BYDŁA, Skodzitsu

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/03/03 20:44 #51768 przez Jejek2005

Jejek2005 odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Cześć w jakiej firmie można wykupić assistance na fiata 125p 87r. Ubezpieczyciel powiedział mi, że nie ma szans na starszy niż 20 letni samochód.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/03/03 20:53 #51769 przez nieškodzianka

nieškodzianka odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/03/04 19:22 #51777 przez Nierdzewny Andrzej

Nierdzewny Andrzej odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Cześć,
z nami najprawdopodobniej również będzie jechała niepełnoletnia jeszcze siostra :)
Wysłałam maile do ambasady RP w Turcji i Bułgarii w sprawie wymaganych dokumentów w tym oświadczenia rodziców. Poniżej odpowiedzi jakie otrzymałam:

Szanowna Pani,
Przy wjeździe do Turcji opiekunowie osób niepełnoletnich, którzy nie są ich opiekunami prawnymi, powinni mieć stosowne upoważnienia od rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzone notarialnie i przetłumaczone na język turecki.

Z poważaniem
Witold Leśniak
I Radca / First counsellor
Kierownik Wydziału Konsularnego / Head of consular section
Ambasada RP w Ankarze / Embassy of the Republic of Poland in Ankara

Szanowna Pani,
Do wjazdu na terytorium Bułgarii nie jest prawnie wymagane pełnomocnictwo rodziców małoletniego podróżującego z osobą trzecią lub pod opieką jednego z rodziców. Jest ono jednak wskazane na okoliczność przypadków losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej, konieczności podpisania zgody na wystawienie paszportu tymczasowego w zamian zagubionego dokumentu tożsamości itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko. Dokument może być w języku angielskim. Jest to bardzo przydatne w razie kontroli policji lub w placówce medycznej. Ważne jest również posiadanie ważnej karty EKUZ lub ubezpieczenia medycznego. Ponadto do podróży zagranicznych małoletnie dziecko powinno posiadać ważny dowód osobisty albo paszport.

Jeżeli dziecko posiada również obywatelstwo bułgarskie i figuruje w tut. rejestrach obywateli, konieczna jest zgoda drugiego rodzica przy opuszczaniu granicy Republiki Bułgarii ( ewentualnie zgoda obydwojga rodziców w przypadku podróży osoby małoletniej pod opieką osób trzecich). Wymóg ten wynika z przepisów prawa bułgarskiego i nie dotyczy cudzoziemców.

Informacje znajdzie Pani na stronie:
www.sofia.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wjazdowe/ ( link należy skopiować i wkleić do przeglądarki)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/03/06 10:54 #51796 przez Skodzitsu

Skodzitsu odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Do których krajów po drodze jest potrzebny paszport? Czy da się wszędzie wjechać "na dowód" jak np. do Chorwacji?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/03/06 11:35 #51797 przez Wirtualni

Wirtualni odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Generalnie Polska ma podpisane umowy pozwalające na przekraczanie wszystkich granic "na dowód" na terenie Bałkanów (poza Kosowem, gdzie oficjalnie można wjechać tylko na paszport, choć jak udowodniła zaprzyjaźniona ekipa złombolowa, da się i na dowód, choć nie polecam tego weryfikować osobiście :) ). Także paszporty będą Wam potrzebne do wjazdu na teren Turcji, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi?, Rosji?, Gruzji? (wszystko zależy jak chcecie wracać :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/03/06 11:36 #51798 przez nieškodzianka

nieškodzianka odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Paszport jest wymagany, ale nie jest wymagana wiza: Ukraina, Kosowo
Paszport i wiza są wymagane do przekroczenia granicy: Białoruś, Rosja, Turcja

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/03/06 11:37 #51799 przez zyglątkaTeam

zyglątkaTeam odpowiedział w temacie: PASZPORTY / WIZY / DOKUMENTY

Chcąc wjechać do Turcji to musisz mieć paszport , a mając paszport wjedziesz do wszystkich krajów po drodze także dowód Ci nie potrzebny

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

zlombol akcja 001
zlombol akcja 002
zlombol akcja 003
zlombol akcja 004
zlombol akcja 005
zlombol akcja 006
zlombol akcja 007
zlombol akcja 008