Jak my się wszyscy pomieścimy na tych campingach? 340 ?!
Jeszcze 25 godzin przyjmujemy wasze zgłoszenia!
Nie pobijemy rokordu ekip (całe szczęście), ale może pobijemy finansowy z zeszłego roku? Czyli 676 736,97 zł !!!

zlombol akcja 001
zlombol akcja 002
zlombol akcja 003
zlombol akcja 004
zlombol akcja 005
zlombol akcja 006
zlombol akcja 007
zlombol akcja 008