Zostań Wolontariuszem Złombol

Witaj!
Jeśli jesteś w tej zakładce, to oznacza, że chcesz nam pomóc w organizacji rajdu Złombol! ❤
To wspaniale! Czekaliśmy na Ciebie!
Impreza rośnie w szybkim tempie, poszerzyliśmy działalność na całą Polskę i liczymy na wasze zaangażowanie.
Złombol nie jest jedynie rajdem z punktu, a do punktu b ?
Public relations, spotkania, uczestnictwo w imprezach, odwiedzanie domów dziecka, księgowość, wyszukiwanie najlepszych ofert zakupu prezentów, social media, planowanie kolejnych edycji z prawie dwuletnim wyprzedzeniem, zaplecze techniczne, oprawa graficzna, IT, reklama, marketing, ciągły kontakt z :zainteresowanymi, uczestnikami i darczyńcami to w skrócie Złombol od zaplecza.

Jeśli czujesz, że możesz się wykazać i pomóc nam tworzyć rajd Złombol to koniecznie się zgłoś!

Oferujemy Ci:

- zawarcie porozumienie o współpracy, które określać będzie warunki, przedmiot i zakres współpracy
- podpisane z wolontariuszem porozumienie o współpracy – umowy wolontarystycznej, która jest promesą polisy ubezpieczeniowej NNW
- Na życzenie wolontariusza wystawimy zaświadczenie potwierdzające współpracę lub przygotujemy opinię (rekomendację) o sposobie wykonywania przez niego zadań.
- aby zrekompensować Wam za koszty podróży i materiałów z których będziecie korzystać podczas pracy wolontariackiej, nie będziemy wymagać od Was wpłaty wpisowego (opłaty wnoszonej przy rejestracji)
- opiekę koordynatora wolontariatu
- powierzenie zadania, które będzie uwzględniać Twoje doświadczenie i kompetencje
- wdrażając wolontariusza do pracy, na początku omawiamy z nim jego zadania oraz wzajemne oczekiwania co do współpracy. Ustalamy zasady pracy, prawa i obowiązki stron, kwestie ubezpieczenia oraz podpisanie porozumienie z wolontariuszem.
Możemy zaproponować:

- rozmowę rekrutacyjną online
- "spotkanie" online, na którym poinformujemy o misji naszej organizacji oraz jej aktualnych działaniach

Jeśli obowiązki wolontariusza tego wymagają, postaramy się znaleźć odpowiednie bezpłatne szkolenie/a.

Wprowadzanie wolontariuszy do zespołu.

- zadbamy o wirtualną integrację wolontariuszy z zespołem naszej organizacji, jeśli jest to możliwe, to z całym zespołem, a jeśli nie, to przynajmniej z osobami, z którymi wolontariusze będą się stykać w trakcie swojej pracy.
- Informujemy wolontariuszy do kogo w naszej organizacji mogą zwrócić się o pomoc w kwestiach dotyczących wolontariatu.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełnij
Wypełnij
Wypełnij
Wypełnij
Wypełnij poprawnie
Zaznacz
Wypełnij
Zaznacz
Zaznacz
Zaznacz
Wypełnij
Zaznacz
Zaznacz przynajmniej jedną opcję
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Dane osobowe
1. Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://zlombol.pl, w zakresie niezbędnym dla celów wolontariatu przy organizacji imprezy Złombol, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
2. Uczestnik imprezy oświadcza, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) został przez organizatorów imprezy poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że:
a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest organizator imprezy Złombol
b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wolontariatem przy organizacji Złombol.
c) wolontariusz poprzez złożenie formularza wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych: imię, nazwisko, nr. tel innym podmiotom dokonującym rejestracji elektronicznej uczestnika oraz zapewniającym obsługę imprezy w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty zadań związanych z organizacją imprezy,
d) wolontariusz ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wolontariatu przy organizacji imprezy Złombol.
zlombol akcja 001
zlombol akcja 002
zlombol akcja 003
zlombol akcja 004
zlombol akcja 005
zlombol akcja 006
zlombol akcja 007
zlombol akcja 008