Zaznacz stronę

Całość zebranej kwoty inwestujemy w dzieci!

Przygotowania, pojazdy oraz wyjazd uczestnik opłaca samodzielnie.

Łączna kwota jaką uzbieraliśmy:

12 666 194,56zł

przez 16 edycji (lata 2007 – 2022)

w 2022 uzbieraliśmy łącznie 2 997 962,53zł. Dzięki temu:

  • dzieci z domów dziecka pojechały na wycieczki, ferie zimowe
  • zrealizowaliśmy finały w 14 domach dziecka
  • objeliśmy opieką kilkadziesiąt placówek w całej Polsce pod kątem psychologicznym i psychoterapeutycznym (40 domów dziecka).
  • 300 dzieci i 200 osób z kadry otrzymało łącznie 49200 godzin wsparcia, co pochłonęło 787 000zł